GOTHART - rakija'n'roll 
GOTHART - rakija'n'roll

GOTHART - rakija'n'roll: textová verze / text version - přeskočit k navigaci / skip to navigation


Velice děkujeme / Special thanksVelice děkujeme / Special thanks

... těmto lidem, bez kterých by CD "rakija'n'roll" nevzniko
... to all people without whom the "rakija´n´roll" CD wouldn´t get born:

Petko: Petr Ostrouchov za obrovský hudební přínos, Ondřej Ježek za lví podíl na míchání, Petr Benesch za celé natáčení, Libuše Valentová, Rosi Zlateva a Viktor Elšík za jazykové poradenství, Petr Dorůžka za poskytnutí mnoha materiálů a podporu, Michal Wondreys za vše okolo organizace, Jiří Mázl, Dalibor Mucha za skvělou basu a za půjčení zesilovače, Karel Pičman, Filip Jiskra a Jiří Hanzlík za brilantní dechovou sekci.

Marko: Řízení letového provozu a pan Macháček ( za booklet ), David Trojan, Červeňák.

Bety: Děkuji své jedné rodině za to, že mne podporovala a děkuji své druhé rodině za to, že mne přijala a děkuji Aleně Chodurové za to, že to věděla. A děkuji Arabům, taky za vše.

Veronika: Moje poděkování patří především Koblihovi, dále pak Petrovi, Aleškovi a Marušce z Bevoxu, Petru Ostrouchovi a samozřejmě Gothartu.

Mitko: Díky Frantovi Hönigovi / Istanbul, Sonor / za VŠE! A každopádně mým rodičům, opět za VŠE!

Miw: Adriana and all from Dobeška, Honza Řehák for b/w pix, Michal Šula for digipix, Petr Ludvík for graphic support, David Čálek for the shortest video ever, WD LUX for the smoke machine, Ruda Musil and Freemusic, Honza Balušek and MusicServer, Sasha from Radio1, Alida and Oldřich Šíma from Black Point Music, Vlado Hlawa, Gabriela for neverending love, Pepino and Gothart.Partneři / PartnersPartneři / Partners

Radio 1 FreeMusic.cz MusicServer.cz Radio AKROPOLIS WD LUX

Navigace / Navigation